NL FR

Holidayline respecteert je privacy en GDPR compliance

Uw vertrouwen in onze organisatie is van primodiaal belang voor ons.
T-HL Belgium NV en T-HL International NV hechten dan ook grote waarde aan het gepast
beschermen van de gegevens die zij verzamelen en verwerken, in het bijzonder persoonsgegevens.
T-HL Belgium NV en T-HL International NV willen in het bijzonder de gegevens
van haar klanten, haar medewerkers en alle andere persoonsgeevens die zij
ter beschikking krijgt, beschermen tegen:
- verlies: gegevens zijn niet meer voor handen
- lekken: gegevens komen bij personen terecht die niet gerechtigd zijn
de gegevens onder zich te hebben
- fouten: gegevens zijn onjuist, bijvoorbeeld niet meer actueel of niet volledig
- ontoegankelijk: gegevens zijn niet toegankelijk op momenten dat ze nodig zijn
- onterecht inkijken: inkijk door personen die hiertoe niet gerechtigd zijn
- het niet kunnen nagaan welke persoon de gegevens inkeek, veranderde of verwijderde
- verwerkingen die niet in de lijn liggen van de toepasselijke regelgeving, richtlijnen en normen

Dit privacy beleid is van toepassing op de merk Holidayline

T-HL Belgium NV en T-HL International NV is gevestigd in België.
Bijgevolg zijn de basisprincipes van dit beleid gebaseerd op de vereisten van de
Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens,
betreffende Algemene Verordening Gegevensbescherming of “GDPR”.
Indien de toepasselijke lokale wetgeving in individuele gevallen strengere
vereisten heeft op het gebied van gegevensbescherming en privacy dan dit beleid,
moeten de persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met deze strengere wetten.


Vragen over de toepasselijke wetgeving kunnen worden gesteld aan de Data Protection Officer (DPO).

T-HL Belgium NV en T-HL International NV, in hun hoedanigheid van
verantwoordelijken voor de verwerking, verzamelen en verwerken
uitsluitend die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de service te verlenen,
om het reisproduct te leveren, of u in de toekomst over reisproducten te informeren.

Zo verzamelen en verwerken T-HL Belgium NV en T-HL International NV volgende persoonsgegevens:
voor het leveren van een reisproduct / het maken van een boeking:
persoonlijke identificatiegegevens waaronder naam, voornaam, geslacht en
geboortedatum (ingevolge gerechtvaardigd belang luchtvaartmaatschappij of Eurostar),
nationaliteit (in het geval van reizen buiten de EU).
voor de aanmelding op de nieuwsbrief: persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam en e-mail adres

Volledige privacybeleid kunt je terugvinden in onze privacy policy via deze PDF


Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

T-HL Belgium NV en T-HL International NV is als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ verantwoordelijk voor
uw persoonsgegevens die zij verzamelt via de websites en telefonische boekingen.
Dit privacybeleid bevat details over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Travelport NV is in de eerste plaats een dienstverlener of
gegevensverwerker voor de hiervoor genoemde partijen. Travelport NV is verantwoordelijk
voor de technische levering van vluchten opgevraagd en geboekt via hun API.

BeNe Rail NV is in de eerste plaats een dienstverlener of
gegevensverwerker voor de hiervoor genoemde partijen. BeNe Rail NV is verantwoordelijk voor de
technische levering van treinen opgevraagd en geboekt via hun API.

FareLogix NV is in de eerste plaats een dienstverlener of
gegevensverwerker voor de hiervoor genoemde partijen. FareLogix NV is verantwoordelijk voor de
technische levering van vluchten opgevraagd en geboekt via hun webmodule.

Combell NV en Servico NV zijn in de eerste plaats een dienstverlener of
gegevensverwerker voor de hiervoor genoemde partijen.
Ze zijn verantwoordelijk voor de technische levering van verwerken van de reservering alsook opslag van de gegevens.

Alle hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijken de vragen met betrekking
tot de verwerking worden doorverwezen naar de correcte verwerkingsverantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens verzamelt T-HL Belgium NV en T-HL International NV?

Online Boeking - Telefonische Boeking
Waarom gebruiken we je persoonlijke gegevens?
We zullen je persoonlijke gegevens gebruiken om je online
reservering en telefonische reservering bij T-HL International NV te beheren en je notificaties te sturen van de boekingsstatus.
We zullen je persoonlijke gegevens gebruiken om je betalingen te beheren.
We gebruiken de gegevens om je op de hoogte te houden van events die worden georganiseerd oor T-HL International NV
We gebruiken je gegevens om klachten af te handelen.

Je persoonlijke gegevens worden gebruikt om je te identificeren en
om je adres te bevestigen met externe partners.

Welke soorten persoonlijke gegevens verwerken we?
* Aanspreektitel, voornaam en naam
* Adres, postcode, stad, land
* E-mailadres
* Telefoonnummer / GSM-nummer
* Geboortedatum, geboorteplaats
* Reserveringsgegevens

Wie heeft toegang tot je persoonlijke gegevens?
Je persoonlijke gegevens die worden doorgegeven aan derden worden
alleen gebruikt om je te voorzien van de bovengenoemde diensten, distributieleveranciers
in verband met de verlenen van je reservering. Betalingsdienstaanbieders voor je betaling.

Wat is de juridische grond voor het verwerken van je persoonlijke gegevens?
De verwerking van je persoonlijke gegevens is noodzakelijk om
T-HL International NV in staat te stellen de diensten te beheren en om deze aan jou te kunnen verlenen.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
We bewaren je gegevens zolang je een actieve klant bent.


Direct marketing

Waarom gebruiken we je persoonlijke gegevens?
We zullen je persoonlijke gegevens gebruiken om je marketingaanbiedingen,
informatie-enquêtes en uitnodigingen te versturen via e-mails.

Om je ervaring van T-HL International NV te optimaliseren,
zullen we je relevante informatie verstrekken, producten aanbevelen en je eventueel
gepersonaliseerde aanbiedingen sturen. Al deze geweldige services zijn gebaseerd op je eerdere reserveringen.

Welke soorten persoonlijke gegevens verwerken we?
We verwerken persoonlijke gegevens in de volgende categorieën
* Aanspreektitel, voornaam en naam
* Adres, postcode, stad, land
* E-mailadres

Wie heeft toegang tot je persoonlijke gegevens?
Jouw gegevens zullen nooit buiten de T-HL International NV voor
marketingdoeleinden worden doorgegeven, verkocht of geruild.

Wat is de juridische grond voor het verwerken van je persoonlijke gegevens?
De verwerking van je persoonlijke gegevens is gebaseerd op
je toestemming wanneer je instemt met direct marketing. Of indien je eerder reservering en
een verbintenis hebt aangegaan met de groep T-HL International NV

Je recht om je toestemming in te trekken:
Je kunt te allen tijde je toestemming voor de verwerking van
je persoonlijke gegevens intrekken en bezwaar maken tegen direct marketing.
Je kunt je op de volgende manieren afmelden van direct marketing:
* door zich af te melden via de website
* door zicht af te melden via een direct marketing mail
* door de instellingen van je e-mailadres te bewerken


Hoe lang bewaren we je gegevens?
We bewaren je gegevens voor direct marketing totdat je je toestemming intrekt.


Klantenservice

Waarom gebruiken we je persoonlijke gegevens?
We zullen je persoonlijke gegevens gebruiken om je vragen
te beheren en klachten via e-mail, telefoon en via sociale media.
We kunnen je ook contacteren als er een probleem is met je reservering.

Welke soorten persoonlijke gegevens verwerken we?
We verwerken alle gegevens die je aan ons verstrekt, waaronder de volgende categorieën

* Aanspreektitel, voornaam en naam
* Adres, postcode, stad, land
* E-mailadres
* Telefoonnummer / GSM-nummer
* Geboortedatum, geboorteplaats
* reserveringsgegevens
* alle correspondentie in de kwestie

Wie heeft toegang tot je persoonlijke gegevens?
Gegevens die aan derden worden doorgegeven, worden uitsluitend gebruikt
om je onze voornoemde diensten te verstrekken.

Wat is de juridische grond voor het verwerken van je persoonlijke gegevens?
Het verwerken van je persoonlijke gegevens is gebaseerd op
T-HL International NV legitieme belangen.

Hoe lang bewaren we je je gegevens?
We zullen je gegevens bewaren in overeenstemming met de boekhoudkundige regels

Je recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van legitieme belangen:
Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je
persoonsgegevens op basis van een legitiem belang van T-HL International NV. T-HL International NV
zal niet doorgaan met het verwerken van de persoonlijke gegevens,
tenzij we een legitieme reden voor de verwerking kunnen aantonen die je belangen en
rechten overstijgt of als gevolg van juridische vorderingen.


Wedstrijd

Waarom gebruiken we je persoonlijke gegevens?
We verwerken je gegevens wanneer je deelneemt aan onze wedstrijden.
Je persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt voor T-HL International NV om deelnemers
te contacteren over de wedstrijd, vóór en na een evenement,
om de identiteit van deelnemers te bepalen, om winnaars te contacteren,
het bekend maken van de winnaar via onze websites en andere media,
je prijs te leveren en opvolging te doen van de levering.

Welke soorten persoonlijke gegevens verwerken we?
We verwerken persoonlijke gegevens in de volgende categorieën

* voornaam, naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
* informatie ingediend in de wedstrijd

Wie heeft toegang tot je persoonlijke gegevens?
Gegevens die worden doorgegeven aan derden, worden alleen gebruikt
om je te voorzien van de voornoemde diensten, naar leveranciers voor de levering van prijzen.

Wat is de juridische grond voor het verwerken van je persoonlijke gegevens?
De verwerking van je persoonlijke gegevens is gebaseerd op
je toestemming wanneer je beslist deel te nemen aan een wedstrijd.

Je recht om je toestemming in te trekken:
Je kunt te allen tijde je toestemming voor de verwerking van
je persoonlijke gegevens intrekken. Wanneer je dit doet, zal T-HL International NV
niet in staat zijn om je de bovengenoemde diensten aan te bieden.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
We bewaren je persoonlijke gegevens gedurende dagen na afloop van de wedstrijd.

Events

Waarom gebruiken we je persoonlijke gegevens?
We verwerken je gegevens wanneer je deelneemt aan onze events, reisbeurs.
Je persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt voor T-HL International NV om deelnemers
te contacteren over events, reisbeurs, vóór en na een evenement,
om de identiteit van deelnemers te bepalen, om deel te kunnen nemen aan de tombola,
het aanbieden van onze producten en promoties via wekelijkse nieuwsbrief,
het publiceren van foto's van onze events, reisbeurs via onze website of andere media.

Welke soorten persoonlijke gegevens verwerken we?
We verwerken persoonlijke gegevens in de volgende categorieën

* voornaam, naam, postcode, e-mailadres
* aantal deelnemende personen
* sfeerbeelden / foto's van de aanwezige deelnemers

Wie heeft toegang tot je persoonlijke gegevens?
Gegevens die worden doorgegeven aan derden, worden alleen gebruikt
om je te voorzien van de voornoemde diensten, naar leveranciers voor de levering van diensten.

Wat is de juridische grond voor het verwerken van je persoonlijke gegevens?
De verwerking van je persoonlijke gegevens is gebaseerd op
je toestemming wanneer je beslist deel te nemen aan de reisbeurs.

Je recht om je toestemming in te trekken:
Je kunt te allen tijde je toestemming voor de verwerking van
je persoonlijke gegevens intrekken. Wanneer je dit doet, zal T-HL International NV
niet in staat zijn om je de bovengenoemde diensten aan te bieden.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
We bewaren je persoonlijke gegevens gedurende 2 jaar na het event.


ONTWIKKELING EN VERBETERING

Nakomen van wettelijke verplichtingen

Waarom gebruiken we je persoonlijke gegevens?
Wij zullen je persoonlijke gegevens gebruiken om te voldoen
aan verplichtingen in wetten, rechterlijke uitspraken en beslissingen van autoriteiten.

Dit omvat het gebruik van je persoonlijke gegevens om boekhoudgegevens
te verzamelen en te verifiëren om de boekhoudregels na te leven.

Welke soorten persoonlijke gegevens verwerken we?
We verwerken persoonlijke gegevens in de volgende categorieën
*klantennummer
*reserveringsnummer
*naam
*postadres
*transactiebedrag
*transactiedatum

Wie heeft toegang tot je persoonlijke gegevens?
Je gegevens worden gedeeld binnen de T-HL International NV.

We zullen je persoonlijke gegevens delen met bedrijven die boekhoudsysteemoplossingen bieden.

Wat is de juridische grond voor het verwerken van je persoonlijke gegevens?
De verwerking van je persoonlijke gegevens is nodig voor
T-HL International NV om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
We zullen je gegevens bewaren in overeenstemming met de boekhoudkundige regels


Preventie van misbruik en misdaad

cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op jouw computer
of mobiele toestel wordt opgeslagen en dat bij volgende bezoeken aan de website wordt opgehaald.
Als je onze diensten gebruikt, gaan we ervan uit dat je akkoord gaat
met het gebruik van deze cookies.


Voor verder info over cookies verwijzen we je naar de cookie pagina op onze website
© Copyright Holidayline, 2000-, All rights reserved. Cloud hosting by Domeinnamen, Website en E-mail dedicated server hosting door COMBELL
Doorsturen naar een vriend

* verplicht veld

Vul de velden hieronder in om deze pagina door te mailen naar een vriend, familielid of collega!

Versturen

Feedback

* verplicht veld

Heb je een opmerking over onze site?

Versturen

Indien je vragen hebt raden wij je aan om eerst onze lijst met Vragen? te raadplegen. Heb je het antwoord daar niet teruggevonden, contacteer ons dan:

Openingsuren callcenter :

maandag 9u - 18u
dinsdag 9u - 18u
woensdag 9u - 18u
donderdag 9u - 18u
vrijdag 9u - 18u
zaterdag 10u - 16u

Holidayline NV
Sint-Jakobsstraat 50-52
8000 Brugge
BelgiëBoek je hotel, transport en extra's in één dossier!Even geduld aub!